THC

THC Olie

THC wietolie online te koopKan de verlichting ondersteunen van pijn en ziektebestrijding, milde ontsteking, stressverlichting, eetluststimulatie, af en toe misselijkheid, milde slapeloosheid en kan een gevoel van milde tot matige euforie bevorderen, afhankelijk van uw tolerantie. Voor nieuwe gebruikers raden we aan om in eerste instantie te beginnen met een tot twee druppels  onder de tong. Als u na een uur minder opluchting voelt dan u nodig heeft, probeer dan te verhogen met stappen van een druppel, totdat het gewenste effect is bereikt.

THC weedoil online orderingCan support the relief of pain and disease control, mild inflammation, stress relief, appetite stimulation, occasional nausea, mild insomnia and can promote a feeling of mild to moderate euphoria, depending on your tolerance. For new users, we recommend starting with one to two drops under the tongue at first. If, after an hour, you feel less relief than you need, try increasing the steps with a drop until the desired effect is achieved.

Wat is THC olie?

THC olie is een olie met een hoog gehalte aan THC. Men haalt de THC voor deze olie uit de cannabisplant. Omdat de cannabis verschillende soorten kent, die van elkaar verschillen, is het belangrijk om te weten dat THC olie van de wietplant komt.

Om gelijk verduidelijking te scheppen, sommige websites schrijven dat THC olie ( THC Pasta) uit de hennepplant wordt gehaald. Dat is simpelweg niet waar.

Als we kijken naar de cannabisplant kunnen we namelijk onderscheid maken tussen de hennepplant en de wietplant. Het grootste verschil tussen beide planten is de aanwezigheid van de stof THC. De hennepplant bevat een zeer laag percentage THC, terwijl de wietplant ter vergelijking een vrij hoog percentage THC bevat.

Om THC olie te maken, is het dus belangrijk een plant te gebruiken met een hoog percentage THC. De hennepplant heeft dat niet en is dus niet geschikt om THC olie van te maken. De wietplant heeft wel een hoog percentage THC, daarom gebruikt men de wietplant om THC olie van te maken.

THC olie wordt daarom ook wel wietolie genoemd. Met wietolie en THC olie doelt men dus op hetzelfde soort product.

Info